سپاهان پلاست چهلستون

اهداف و خط مشی

شركت سپاهان پلاست (سهامی خاص) از طريق نوآوري و انعطاف در اخذ فن آوري هاي نوين در خصوص  توليد قطعات پلاستيكي تزريقي ، جايگاه خــود را در ايجاد خود اتكائي ملي و ورود به بازارهاي داخلی و ارتقاء جایگاه خود در تولید ملی را مسئولانه درك مي كند و ضمن کاربرد  مؤثر استانداردهای ملی وبین المللی به منظور رعایت الزامات قانونی و زيست محيطي و تأمین خواسته-های مشتریان ، با تكيه بر كاركنان كارآمد و متخصص مصمم است به منظـوردستيابي به اهـداف ذیل، نظام مدیـریت کیفیت خـودرا با خواسته هاي استانداردISO 9001: 2008 منطبق سازد :


1 ـ استفاده از تكنولوژيهاي پیشرفته قابل دسترس و بهینه سازی ماشین آلات و تجهیزات
2 ـ توليد با كيفيت و ارتقاء سطح كمي و كيفي محصولات با استفاده ازآموزش مستمر و كارايي نيروي انساني در كليه حوزه ها.
3ـ بهبود روشهای ارتباط با مشتری جهت درک نیازهای حال و آینده آنان و افزایش رضایت مشتریان .
4 ـ اجرای الزامات استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2008  والزامات مشتریان .
        مدیریت ارشد تعهد می نماید عملکرد نظام را در مراحل پیش بینی شده اجرا و به طور منظم بازنگری نماید.


ضمناً نماينده ای با اختیارات لازم از سوی این مدیریت تعیین شده است تا مسئولیت استقرار و نظارت مستمر بر عملکرد نظام را بر عهده گیرد و فعالیتهای قسمتهای مختلف را با یکدیگر هماهنگ نماید.
اميد است به لطف ايزد منان و تلاش كليه مديران و كاركنان محترم ، شاهد بهبود مستمر وتداوم مطلوب این نظام باشیم.